Bergabunglah di Grup WhatsApp PTS, ikuti Program Tadarus setiap periode 15 hari DISINI
{{ date }}
{{ time }}
Sudah SHOLAT kah Anda?

Download Kitab Minhajut Tholibin

Download Kitab Minhajut Thalibin PDF Terjemah dan Bahasa Arab
Download Kitab Minhajut Thalibin PDF Terjemah dan Bahasa Arab

Kitab Minhajut Thalibin merupakan kitab yang sedari dulu dianggap sebagai salah satu referensi pokok untuk mengetahui pendapat-pendapat muktamad mazhab Syafi’i.

Tetapi sebelum membahas lebih lanjut soal kitab ini, berikut kami paparkan secara singkat profil pengarangnya.

Daftar Isi Artikel


Pengarang Kitab Minhajut Thalibin

Kitab Minhajut Thalibin dikarang oleh Imam Nawawi. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam al-Allamah Muhyiddin Yahya an-Nawawi ad-Damasyqi (الإمام العلامة أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي). Sedangkan Al-Imam al-Allamah Muhyiddin sendiri gelar Islam beliau.


Lahir dan Wafat

Beliau adalah salah satu ulama besar mazhab Syafi’i. Beliau lahir di desa Nawa, dekat dengan kota Damaskus pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 24 Rajab 676 Hijriah.

Beliau adalah ulama besar dalam bidang fiqih dan hadis. Beliau selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, dan melakukan berbagai ibadah seperti wirid, puasa, zikir, dan masih banyak lagi.


Guru-Guru Imam Nawawi

Ulama yang sudah bersumbangsih dalam memperkaya tradisi keilmuan Islam ini telah berguru dengan ulama-ulama besar, seperti Jamaluddin Ibn Ash-Shairafi, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ashari, Zainuddin bin Abdud Daim, Taqiyuddin bin Abul Yusri, Imaduddin bin Abdul Karim al-Harastani, Syamsuddin bin Abu Umar, Zainuddin Abul Baqa, Khalid bin Yusuf al-Maqdisi an-Nabalusi.

Di bidang hadis, beliau juga belajar dengan ulama besar, seperti Syekh al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi.

Sedangkan di bidang fiqih, beliau belajar dengan Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Usman al-Maghribi al-Maqdisi, Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh dan Izzuddin al-Arbili, dan masih banyak lagi.


Murid-Murid Imam Nawawi

Beliau juga memiliki murid yang tidak sedikit. Di antara murid-murid beliau yang paling masyhur adalah al-Khatib Shadruddin Sulaiman al-Ja’fari, Syihabuddin al-Arbadi, Shihabuddin bin Ja’wan, Alauddin al-Athar dan yang meriwayatkan hadis darinya Ibnu Abil Fath, Al-Mazi dan lainnya.


Karya Imam Nawawi

Imam Nawawi selama hidupnya telah menciptakan berbagai karya fenomenal, di antaranya yaitu kitab Arbain Nawawi yang berisikan 40 kumpulan hadis (lebih tepatnya 42 hadis penting). Kitab ini sudah menjadi makanan wajib di pondok-pondok pesantren.

Ada juga kitab Riyadhus Shalihin. Kumpulan hadis mengenai sikap, etika, atau tingkah laku yang saat ini digunakan di dunia Islam.

Ada juga kitab Al-Minhaj, kitab syarah Sahih Muslim yang isinya penjelasan kitab Muslim bin al-Hajjaj.

Di bidang fiqih, beliau menulis kitab paling fenomenal, Minhajut Thalibin (منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه الإمام الشافعي).

Ada juga kitab Al-Majmu’ Syarah Muhadzab yang membahas tentang pedoman atau panduan hukum Islam. Kitab ini biasanya dijadikan pegangan wajib di forum-forum Bahtsul Masail.

Selain bidang hadis dan fiqih, beliau juga menulis kitab dalam bidang bahasa, akhlak, dan masih banyak lagi.

Sekilas Tentang Kitab Minhajut Thalibin

Kitab Minhajut Thalibin ditulis oleh Abu Zakaria Muhyuddin an-Nawawi atau yang akrab kita panggil Imam Nawawi.

Kitab ini sangat populer karena luas sekali manfaatnya. Banyak dikaji di seluruh dunia, didiskusikan, dan digunakan untuk bahan mengajar.

Kitab ini terbagi menjadi 9 BAB. Berikut daftar isinya:


Bab 1 : Thoharoh

 1. Air dan Bejana
 2. Penyebab Hadas (Kecil)
 3. Adab Buang Air
 4. Wudu
 5. Mengusap Khauf
 6. Mandi
 7. Najis
 8. Tayamum
 9. Syarat dan Tata Cara Tayamum
 10. Haid dan Istihadhah
 11. Darah Wanita


Bab 2 : Sholat

 1. Waktu-waktu Shalat
 2. Orang yang Wajib Shalat
 3. Azan dan Iqamah
 4. Menghadap Kiblat
 5. Sifat Shalat
 6. Syarat-syarat Salat
 7. Hal-hal yang Membatalkan Salat
 8. Sujud Sahwi
 9. Sujud Tilawah dan Sujud Syukur
 10. Shalat Sunnah


Bab 3 : Sholat Jama'ah

 1. Posisi Imam dan Makmum
 2. Syarat Mengikut Imam
 3. Mengikut Imam
 4. Kehilangan dan Mendapatkan Jama’ah
 5. Shalat Musafir
 6. Syarat Qashar
 7. Shalat Jama’
 8. Shalat Jum’at
 9. Sunnah-sunnah Jum’at
 10. Mendapatkan Shalat Jum’at
 11. Shalat Khauf
 12. Pakaian
 13. Shalat Hari Raya (Ied)
 14. Takbir
 15. Shalat Gerhana (Kusuf)
 16. Shalat Minta Hujan (Istsqa)
 17. Hukum Meninggalkan Shalat


Bab 4 : Janaiz

 1. Memandikan Jenazah
 2. Mengafani Jenazah
 3. Shalat Jenazah
 4. Yang Paling Berhak Menyalati
 5. Mati Syahid
 6. Menguburkan Jenazah
 7. Masalah-masalah yang Berkaitan


Bab 5 : Bab Zakat

 1. Zakat Hewan
 2. Tata Cara Mengeluarkan Zakat
 3. Zakat Tanaman
 4. Zakat Mata Uang (Naqd)
 5. Zakat Tambang dan Harta Karun (Rikaz)
 6. Zakat Perniagaan (Tijarah)
 7. Zakat Fitrah
 8. Orang yang Wajib Zakat
 9. Menunaikan Zakat
 10. Takjil/Mendahulukan Zakat


Bab 6 : Pembagian Zakat

 1. Pemberian Zakat
 2. Pembagian Kepada Asnaf
 3. Sedekah Tathawu’/Sunnah


Bab 7 : Puasa

 1. Niat Puasa
 2. Hal-hal yang Membatalkan Puasa
 3. Syarat Sahnya Puasa
 4. Syarat Wajibnya Puasa
 5. membayar Fidyah
 6. Kafarat Puasa
 7. Puasa Sunnah


Bab 8 : I'tikaf

 1. Itikaf Nadzar


Bab 9 : Haji

 1. Miqat-miqat (batasan tempat dan waktu dalam haji)
 2. Ihram
 3. Rukun Ihram
 4. Masuk Makkah
 5. Tawaf
 6. Sa’i (lari-lari ringan)
 7. Wukuf (berdiam diri) di Arafah
 8. Mabit (menginap) di Muzdalifah
 9. Mabit (menginap) di Mina pada Malam-malam Tasyrik
 10. Rukun Haji dan Umrah
 11. Larangan-larangan Ihram
 12. Jaminan, Dam, Fidyah
 13. Tertolak dan Luput


Syarah Kitab Minhajut Tholibin

Ahmad Rifa’i bahkan mengklaim bahwa kitab ini memiliki syarah kurang lebih mencapai angka 1000 lebih.

Adapun syara-syarah kitab Minhajut Thalibin yang paling terkenal di Indonesia adalah sebagai berikut:

 1. Kanzu Ar-Roghibin karya Jalaluddin al-Mahalli
 2. Fathu Al-Wahhab karya Zakariyya al-Anshori
 3. Tuhfatu Al-Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haitami
 4. Mughni Al-Muhtaj karya Al-Khothib Asy-Syirbini
 5. Nihayatu Al-Muhtaj karya ar-Ramli


Download Kitab Minhajut Thalibin

Sesuai judul di atas, kami akan membagikan link download kitab Minhajut Thalibin versi terjemah dan bahasa Arab. Berikut link downloadnya:


Download Kitab Minhajut Thalibin Arab

minhajtolibin.pdf 10,68 MB


Download Terjemah Kitab Minhajut Thalibin

Terjemah Minhaj al-Tholibin.pdf 695.68 KB


Download Aplikasi Minhajut Tholibin

منهاج الطالبين وعمدة المتقين.apk 4,7 MB


Itulah sekilas tentang kitab Minhajut Thalibin lengkap dengan biografi pengarangnya. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat. Wallahu A’lam

Terima kasih telah membaca artikel kami yang berjudul: Download Kitab Minhajut Tholibin, jangan lupa ikuti website kami dan silahkan bagikan artikel ini jika menurut Anda bermanfaat.

Pengalaman adalah Guru Terbaik. Oleh sebab itu, kita pasti bisa kalau kita terbiasa. Bukan karena kita luar biasa. Setinggi apa belajar kita, tidahlah menjadi jaminan kepuasan jiwa, yang paling utama seberapa besar kita memberi manfaat kepada sesama.